Ruimtelijke inpassing caravanstallingsbedrijf

In het buitengebied van Vierpolders, gemeente Brielle, heeft de heer Mol een caravanstallingsbedrijf. Zijn bedrijf bestaat uit een groot terrein met allemaal verschillende (boeren)schuren. Door alle losse bebouwing te vervangen door een grote loods, is voor hem een grote efficiencyslag te behalen. Tevens betekent het een landschappelijke kwaliteitsslag, omdat het erf er dan, i.t.t. de huidige situatie, weer verzorgd uitziet.

Ik heb eerst een landschappelijke analyse gemaakt, gevolgd door een voorstel op welke wijze de nieuwe loods en de daarmee gepaard gaande buitenstalling, op een goede manier ingepast kunnen worden in het verder open agrarische landschap.

Opdrachtgever

Dhr. Mol

Jaar

2014