Beeldkwaliteitsplan Commandeurspolder, Maasland

Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor vier vrije kavels die de entree van de wijk ‘Commandeurspolder’  in Maasland vormen. In het plan is een minimaal kwaliteitsniveau vastgelegd. Er wordt ingegaan op de maatvoering van de woning en de situering op het perceel, de dakvorm met dakkapellen, materialisatie en detaillering. Tevens wordt er ingegaan op de inrichting van de kavels m.b.t. hagen, schuttingen, de begrenzing met het water en het parkeren op eigen terrein.

Opdrachtgever

BOdG ruimtelijk advies

Jaar

2012