Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

Duin Horst & Weide is het gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Het is één van de zeer weinige zones langs de Nederlandse kust waar de overgang van strand via duinen, strandwallen en -vlaktes naar het veenweidegebied nog duidelijk zichtbaar is.

Om de authenticiteit, vitaliteit en beleefbaarheid van dit gebied te versterken, werken de zes gemeentes in dit gebied samen in een zogenaamde landschapstafel. Een gebiedsregisseur leidt het proces; ik ben inhoudelijk landschapsarchitect en heb opdracht gekregen een meerjarenprogramma op te stellen waarin uiteindelijk 15 opgaven, verdeeld over 4 thema’s, zijn benoemd.

 

 

Opdrachtgever

Landschapstafel Duin Horst & Weide

Jaar

2016