Bewonersbegeleiding ‘De Groene Schans’

De gemeente Leiderdorp wilde een park door de omwonenden zelf laten ontwerpen, maar wist niet hoe dit aan te pakken. Ik heb in concurrentie een procesvoorstel gemaakt, waarbij ik voor maximale burgerparticipatie heb gekozen. We zijn begonnen met een college ‘landschapsarchitectuur’, waarna ik drie bewonersgroepen heb begeleid bij het maken van een eigen ontwerp. Twee groepen kwamen zo overeen dat ze halverwege het proces samen verder zijn gegaan.

Deze twee overgebleven ontwerpen heb ik in nauw overleg met de bewonersgroepen verder uitgewerkt, waarna  alle omwonenden konden stemmen op hun favoriete ontwerp. Het winnende ontwerp heb ik vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Resultaat is een ontwerp dat nauw aansluit op de wensen van de bewoners en een hoge betrokkenheid bij het park. Daarnaast heeft het proces geleidt tot een grotere sociale cohesie tussen de bewoners onderling.

Opdrachtgever

Gemeente Leiderdorp

Jaar

2010