Groen- en watervisie Wassenaar

Inhoudelijk was de groen- en watervisie van de gemeente Wassenaar klaar, maar de structuur miste nog en toelichtende tekeningen en beelden ontbraken. Ik ben gevraagd om een grondige redactieslag te doen, tekeningen te maken en de vormgeving van de visie te verzorgen. Dit binnen de huisstijl van de gemeente Wassenaar.

Opdrachtgever

Gemeente Wassenaar

Jaar

2015