Groenstructuurplan gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente wenste een groenstructuurplan dat de groene ambitie van de Structuurvisie ‘Ruimte voor Wensen; Leidschendam-Voorburg 2020’ concretiseert en naar de toekomst toe garandeert. Hiertoe heb ik na een grondige analyse van de bestaande situatie een helder plan gemaakt, waarbij het groen is onderverdeeld in ‘groene zones’, ‘groene lijnen’ en ‘groene wijken’. Naast het opstellen van het plan, heb ik ook de procesleiding gedaan. Zowel het college als de gemeenteraad hebben waardering uitgesproken voor zowel het doorlopen proces met veel bewonersparticipatie, als het geleverde document.

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Jaar

2009