Inhoudelijk programmamanager Landschapstafel Duin Horst & Weide

De landschapstafel Duin Horst & Weide omvat zes gemeentes. Als inhoudelijk programmamanager heb ik de overkoepelende visie in de gaten gehouden en bovengemeentelijke projecten begeleidt. Waar nodig was mijn rol om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gebiedsregisseur van de Landschapsafel.

Projecten waar ik o.a. bij betrokken ben geweest:

  • Advisering ‘Hollandse Banen’ (West8)
  • Projectleiding beschildering drie fietstunnels (Gomad Graffix)
  • Ideevorming land-art projecten
  • Advies geven m.b.t. (de overvloed van) bebording in het gebied
  • Maken van presentaties voor de Landschapstafel
  • Maken van voortgangsrapportages

Opdrachtgever

Landschapstafel Duin Horst & Weide

Jaar

2016 – 2019