Masterplan Laurenskwartier, Rotterdam

In het Laurenskwartier (het oostelijk deel van het centrum van Rotterdam) stonden verschillende projecten op stapel, waaronder de bouw van de Markthal. Om de verschillende projecten goed op elkaar af te stemmen, was het wenselijk dat er een masterplan voor het Laurenskwartier kwam, met een meer gedetailleerde uitwerking voor de omgeving van de Markthal.

De gemeente heeft voor het opstellen van dit masterplan gekozen voor een coproductie tussen het stedenbouwkundige bureau KCAP en de eigen dienst dS+V, onder supervisie van Kees Christiaanse van KCAP. Als lid van het projectteam was ik verantwoordelijk voor de input vanuit de buitenruimte.

Opdrachtgever

Werkzaam bij gemeente Rotterdam

Jaar

2008