Visie stadsrand Leiden

Tussen 2017 en 2022 wordt de Rijnlandroute aangelegd. Dit is een verbinding tussen de A4 en de A44 die verder doorgetrokken wordt richting Katwijk. De weg komt op zo’n 50 tot 100 meter ten zuidwesten van de wijk Stevenshof in Leiden te liggen.

Ik ben gevraagd een visie te ontwikkelen voor de zone tussen de Rijnlandroute en deze wijk, waarbij de focus vooral ligt op het realiseren van recreatieve routes. Het gebied zelf zal vooral een agrarische en natuurfunctie krijgen. Tevens moeten de routes in de wijk op een betere wijze aangesloten worden op dit deel van het buitengebied.

Het opstellen van de visie gebeurt in nauw overleg met bewoners en grondeigenaren.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Jaar

2016-2018