Stedenbouwkundig plan Poortvliet

Om de terugloop van voorzieningen in de Poortvliet (gemeente Tholen) een halt toe te roepen, wil de gemeente aan de rand van deze kern woningbouw mogelijk maken. Het grootste probleem dat zich hier voordoet, zijn de verschillende milieucontouren die over het beoogde perceel lopen. Opgave was deze eerst inzichtelijk te maken om vervolgens een flexibel stedenbouwkundig plan van ca. 35 woningen te maken, dat voldoet aan alle normen. Ik heb drie varianten gemaakt welke uitvoerig met de gemeente en bewoners besproken zijn. De voorkeursvariant van de bewoners is uiteindelijk in een bestemmingsplan verwerkt en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Opdrachtgever

BOdG ruimtelijk advies

Jaar

2017