Programma van Eisen recreatief knooppunt

De gemeente Leidschendam-Voorburg grenst aan het Groene Hart. Om het buitengebied beter beleefbaar te maken voor haar bewoners, wil de gemeente een recreatief knooppunt ontwikkelen als ‘poort’ naar het Groene Hart. De recreant kan hier zijn auto parkeren, koffie drinken en informatie over het gebied krijgen.

Ik ben gevraagd de ruimtelijke en technische randvoorwaarden voor het recreatief knooppunt op papier te zetten, zodat een initiatiefnemer aan de voorkant weet waar hij aan toe is. Tijdens de crisis heeft dit plan geen prioriteit gehad, maar sinds 2016 lopen er serieuze gesprekken met een initiatiefnemer. Namens de gemeente begeleid ik de initiatiefnemer bij deze ontwikkeling.

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Jaar

2010