Recreatief netwerk Duin Horst & Weide

Duin Horst & Weide is het gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Het is één van de zeer weinige zones langs de Nederlandse kust waar de overgang van strand via duinen, strandwallen en -vlaktes naar het veenweidegebied nog duidelijk zichtbaar is. In 2015 heb ik een Meerjarenprogramma voor dit gebied opgesteld waarin 15 opgaven, verdeeld over 4 thema’s zijn benoemd.

Eén van de opgaven betreft de verdere ontwikkeling van het recreatief netwerk in het gebied. Daartoe heb ik alle bestaande voorzieningen voor wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, kanoën en pleziervaart in beeld gebracht en er vervolgens per ‘routedeel’ een kwaliteitsbeoordeling aan gegeven. Dit heb ik in kaartbeelden omgezet. Op basis hiervan wordt snel inzichtelijk wat de zwakke en ontbrekende schakels zijn van het betreffende recreatief netwerk.  Deze schakels (met oplossingen) heb ik ook op kaart aangegeven. Om een goede keuze te kunnen maken, heb ik tot slot de projecten ten opzichte van elkaar geprioriteerd, met daarbij een globaal kostenoverzicht voor realisatie.

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Jaar

2016