Ruimtelijk kader kern Stompwijk

Stompwijk is een kleine kern gelegen aan de rand van het Groene Hart. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, waardoor er behoefte bestond aan een ruimtelijk kader. In dit kader is een ontwikkelingsrichting voor de kern beschreven, op basis waarvan randvoorwaarden opgesteld zijn voor de diverse afzonderlijke ontwikkellocaties. Resultaat is een helder en overzichtelijk document dat initiatiefnemers duidelijke kaders biedt waarbinnen zij kunnen ontwikkelen en de gemeente een helder document biedt om de ontwikkelingen aan te toetsen.

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Jaar

2011