Ruimtelijk kader Rustoord

Rustoord is een woon-zorgcomplex in Voorburg, dat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.  Renovatie blijkt na een grondige studie geen optie.

De locatie ligt ingeklemd tussen de Vliet, het park ‘Vreugd en Rust’ met een Rijksmonumentenstatus en de oude kern van Voorburg. Vanwege deze bijzondere ligging is een helder ruimtelijk kader nodig waarin duidelijk aangegeven staat wat de bebouwingsmogelijkheden zijn voor deze locatie.  Hiertoe heb ik eerst een grondige analyse van de locatie en zijn omgeving gemaakt, waarna ik de ontwikkelingsmogelijkheden voor de nieuwbouw beschreven heb.

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Jaar

2013