Ruimte voor ruimte – Barendrecht

Aan de rand van Barendrecht liggen verschillende kassen die verloederd zijn. Uitbreidingsmogelijkheden ontbreken, waardoor een rendabele bedrijfsvoering op de langere termijn niet reƫel is. De gemeente heeft aangestuurd op de zogenaamde ruimte-voor-ruimte regeling waarbij een aantal woningen gebouwd mag worden, indien de kassen gesloopt worden. Dit kan op deze locatie immers een grote landschappelijke kwaliteitswinst opleveren.

Door LTO Vastgoed ben ik gevraagd om de door de gemeente gevraagde landschappelijke analyse te maken en vervolgens een daarop gebaseerd stedenbouwkundig plan voor de bouw van zes woningen.

Opdrachtgever

LTO Vastgoed

Jaar

2010