Ruimtelijk kader Sonneruyter

Sonneruyter is een woon-zorgcomplex in Voorburg, waarvan de oudste (hoofd)vleugel vervangen moet worden. De wens is om een groter volume terug te bouwen. Omdat de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied plaats vindt, is een helder ruimtelijk kader noodzakelijk. Hiertoe heb ik eerst een grondige analyse van de omgeving gemaakt, waarna ik de ontwikkelingsmogelijkheden en randvoorwaarden voor de nieuwe aanbouw heb beschreven.

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Jaar

2013