Studie fietsknooppunten-netwerk Hof van Delfland

Landschapstafel Hof van Delfland, globaal opgespannen tussen Hoek van Holland, Den Haag en Rotterdam, zet zich onder andere in om de recreatiemogelijkheden in dit verstedelijkte gedeelte van Nederland te vergroten. Daartoe heb ik opdracht gekregen om de ‘missing links’ van het fietsknooppunten-netwerk te inventariseren en waar nodig nieuwe verbindingen voor te stellen.

Naast een inventarisatie bij 13 gemeentes en verschillende afdelingen van de Fietsersbond, heb ik een eigen waarderingskaart gemaakt van het knooppuntennetwerk. Op basis van deze kaart is duidelijk te zien welke routes aantrekkelijk zijn en welke minder geschikt zijn voor recreatief gebruik. Door de minder aantrekkelijke routes te vervangen door aantrekkelijkere routes, ontstaat er een fietsnetwerk waarop het aangenaam vertoeven is en mensen graag naar toe komen.

Opdrachtgever

Landschapstafel Hof van Delfland

Jaar

2018 – 2019