Terrassenbeleid gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is sinds 2007 bezig met een integrale aanpak van de buitenruimte. Een van de aspecten die hierbij van belang is, is een heldere visie op de terrassen van cafés en restaurants. Als gevolg van allerlei wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen waren die verworden tot geheel afgeschermde privégebieden in de openbare ruimte, met vaak hoge, schreeuwerige (reclame)schermen en een woud aan parasols.

Dit project heb ik samen met Atelier 8 gedaan. De werkzaamheden bestonden uit respectievelijk het analyseren van bestaande terrassen, het inventariseren van kwaliteitsaspecten en het formuleren van kwaliteitsregels voor terrassen, met als belangrijkste randvoorwaarde het beperken van de regeldruk voor de ondernemers. Naast algemene regels die gelden voor alle terrassen in de gemeente, hebben we ook een meer gedetailleerde uitwerking voor het centrum gemaakt.

Opdrachtgever

Atelier 8

Jaar

2009