Studie toegangspunten Duin Horst & Weide

Duin Horst & Weide is het gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Het is één van de zeer weinige zones langs de Nederlandse kust waar de overgang van strand via duinen, strandwallen en -vlaktes naar het veenweidegebied nog duidelijk zichtbaar is. In 2015 heb ik een Meerjarenprogramma voor dit gebied opgesteld waarin 15 opgaven, verdeeld over 4 thema’s zijn benoemd. Eén van de opgaven betreft het realiseren van een aantal toegangspunten in het gebied.

Insteek is om het gebied Duin Horst & Weide aantrekkelijker te maken voor recreanten. Om te voorkomen dat dit extra verkeer genereert in het gebied, worden er aan de rand van het gebied acht toegangspunten gerealiseerd. Hier kunnen mensen hun auto parkeren, informatie vergaren en te voet of per fiets, kano of paard verder het gebied intrekken. Ik heb een studie gedaan naar de doelgroepen, de gemiddelde actieradius en de behoeftes van de recreant. Op basis hiervan heb ik acht locaties voor een toegangspunt beschreven, verdeeld over het gebied.

Opdrachtgever

Landschapstafel Duin Horst & Weide

Jaar

2015