Uitvoeringsprogramma en investeringsagenda Groenstructuurplan

In 2009 heb ik voor de gemeente Leidschendam-Voorburg het groenstructuurplan ‘Buitengewoon Groen’ opgesteld. Het uitvoeringsprogramma en de investeringsagenda is een vertaling van de ambities zoals verwoord in het groenstructuurplan, naar concrete ontwerp-opgaven. Per opgave is het doel, de noodzaak, de urgentie en een globale kostenindicatie aangegeven.

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Jaar

2012