Visie Loozone

De Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft onder andere als doel om het buitengebied beter toegankelijk te maken voor de stedeling. De Loozone, opgespannen tussen het Haagse Bos en de Vliet, is een van de mogelijkheden om op een aantrekkelijke manier vanuit het centrum van Den Haag in dat buitengebied te komen. Momenteel is deze zone echter nog te gefragmenteerd om als eenheid ervaren te worden. Metingen tonen ook aan dat de Loozone vooral gebruikt wordt door de omwonenden die een rondje door een deel lopen en niet door mensen die de zone gebruiken om van de ene naar de andere kant te gaan.

Na een analyse heb ik een plan met concrete voorstellen gemaakt over hoe deze zone weer als eenheid te ervaren is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen functionele continuïteit, visuele continuïteit en ecologische continuïteit.

Opdrachtgever

Landschapstafel Duin Horst & Weide

Jaar

2019