Visie van zee tot Zweth fase 2

Deze opdracht betreft het maken van een visie voor het duingebied tussen Den Haag en Monster. Dit is een bijzonder gebied. Enerzijds door zijn ongereptheid, anderzijds doordat dit een van de weinige locaties langs de Nederlandse kust is waar de oude duinen direct aan de zeereep grenzen met daardoor een bijzondere flora en fauna.

Het gebied wordt gekenmerkt door vele grondeigenaren en is als gevolg van verschillende belangen slechts beperkt toegankelijk voor recreanten. Met de komst van meer woningen in de omgeving neemt de druk op het gebied echter toe en zien terreineigenaren een toename van (illegale) recreatie. Een visie met daarin een evenwichtige afweging tussen de verschillende belangen moet duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor recreatief medegebruik, welke gebieden vrij moeten blijven van recreatie en op welke wijzen de natuurwaarden versterkt kunnen worden.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Jaar

2016 – 2017