Ruimte voor ruimte – Westvoorne

Aan de rand van Westvoorne liggen verschillende kassen die verloederd zijn. Uitbreidingsmogelijkheden ontbreken, waardoor een rendabele bedrijfsvoering op de langere termijn niet reëel is. De eigenaar heeft bij de gemeente aangegeven dat hij graag gebruik wil maken van de zogenaamde ruimte-voor-ruimte regeling, waarbij een aantal woningen gebouwd mag worden, in ruil voor sanering van de kassen. Voorwaarde is dat dit per saldo ‘landschappelijke winst’ oplevert.

Door de initiatiefnemer ben ik gevraagd om de door de gemeente gevraagde landschappelijke analyse te maken en vervolgens een daarop gebaseerd stedenbouwkundig plan voor de bouw van een zestal woningen.

Opdrachtgever

Steur B.V.

Jaar

2014